หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก > ติดต่อเรา
สำนักมาตรฐานและประเมินผล  กรมทางหลวง
สถานทีตั้ง อาคารสุขุมวิท ชั้น 6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail :
highwaystd@gmail.com

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล
โทร. 0 2206 3717, 0 2354 6668-75 ต่อ 26300  โทรสาร 0 2354 6744

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. 0 2354 1054, 0 2354 1059, 0 2354 6668-75 ต่อ 26303, 26309 โทรสาร 0 2354 6744
รับส่งหนังสือ โทร. 0 2354 0414

กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
โทร. 0 2354 1057, 0 2354 6668-75 ต่อ 26310 โทรสาร 0 2354 1056

ฝ่ายจดทะเบียนผู้รับเหมา
โทร. 0 2354 1069, 0 2354 6668-75 ต่อ 26315  โทรสาร 0 2354 1056

กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
โทร. 0 2354 6668-76 ต่อ 26307, 26311  โทรสาร 0 2354 6744

กลุ่มประเมินผล
โทร. 0 2354 6243, 0 2354 6668-75 ต่อ 26308  โทรสาร 0 2354 6247, 0 2354 6243