หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง   ขั้นตอนและคำแนะนำของการจดทะเบียน
 
 แบบฟอร์ม เพื่อขอยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง หลักเกณฑ์ฯใหม่ปี 2557
    

      ในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างซึ่งจะให้คณะกรรมการพิจารณาในการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง นั้น จำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสาร  หลักฐาน  พร้อมทั้ง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ 

      สำนักงานมาตรฐานงานทางได้จัดทำหน้าจอเพื่อให้สามารถกรอกข้อมูล ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์จะยื่นจดทะเบียนฯ  รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้กรอกนี้ไม่สามารถ Save ได้ จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการสั่งพิมพ์ 

  ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader

 ดาวน์โหลด Adobe Reader Font Packs - Asian and Extended Language Packหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
  สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
  โทร. 0-2354-1069 โทรสาร 0-2354-1056 
  ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ