หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 05 มีนาคม 2558
สฐ. เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานด้านวิศวกรรมงานทางให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวง
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด   อื่นๆ
 
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
    

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สรุปสาระสำคัญ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


  • คำนำ
รายละเอียด
  • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียด
  • การประเมินราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียด
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียด
  • ภาคผนวก
รายละเอียดเอกสารแนบ