หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 30 มีนาคม 2558
สำนักมาตรฐานและประเมินผลร่วมกับกองฝึกอบรม จัดสัมมนาเรื่อง การประเมินผลงานก่อสร้าง งานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องกลมทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
    

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สรุปสาระสำคัญ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


  • คำนำ
รายละเอียด
  • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียด
  • การประเมินราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียด
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียด
  • ภาคผนวก
รายละเอียดเอกสารแนบ