หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง   ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน
 
 ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน
    
   ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน                                             ดาวน์โหลดโปรแกรม  

   ยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และพิมพ์บันทึกข้อความ

   ตรวจสอบสถานะการยื่นเอกสาร


 ชมวีดีโอสาธิตขั้นตอนการใช้งาน
        - โปรแกรมกรอกข้อมูลเพื่อยื่นเอกสารจดทะเบียน
                บทที่ 1
                บทที่ 2
                บทที่ 3
                บทที่ 4
                บทที่ 5
                บทที่ 6

      
  - วีดีโอสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียน
        - วีดีโอสาธิตขั้นตอนการยื่นเอกสาร
        - วีดีโอสาธิตการประเมินผลคุณสมบัติเบื้องต้น