หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
ESCALATION FACTOR (ค่า K)
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2552
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2551
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2550
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2549
คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2553
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2554
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2555
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2556
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2557
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2558
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2559
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2560
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2561
ค่า ESCALATION FACTOR (ค่า K) ปี 2562
มาตรฐานและข้อกำหนดกรมทางหลวง
คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง
มาตรฐานสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
มาตรฐานสำนักก่อสร้างสะพาน
มาตรฐานสำนักก่อสร้างทาง
มาตรฐานสำนักบริหารบำรุงทาง
มาตรฐานสำนักสำรวจและออกแบบ
มาตรฐานงานทาง ปี 2556
มาตรฐานสำนักอำนวยความปลอดภัย
มาตรฐานการออกแบบขั้นต่ำสำหรับทางหลวง
ระบบฐานข้อมูลราคาแหล่งวัสดุ
ระบบฐานข้อมูลราคาแหล่งวัสดุ
ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและงานราวกันอันตราย
ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและงานราวกันอันตราย ปี 2558
ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและงานราวกันอันตราย ปี 2559
ราคาต้นทุนวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างและงานราวกันอันตราย ปีพ.ศ.2560
ราคาต้นทุนวัสดุของงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและงานป้ายจราจร
ราคาต้นทุนวัสดุงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและงานป้ายจราจร ปี 2557
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2552
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2551
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2550
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2549
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2553
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2554
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2555
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2556
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2557
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2558
ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
แนวทางปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
บัญชี ค่าแรงและค่าดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (Factor F) ใหม่ 7%