หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 21 มกราคม 2562
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
ประเภทของงานก่อสร้างและบำรุงทาง
ประเภทงานก่อสร้างชั้นพิเศษ
ประเภทงานก่อสร้างทาง
ประเภทงานบำรุงทาง
ประเภทงานก่อสร้างสะพาน
หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา
หลักเกณฑ์ใหม่ปี 2559
ขั้นตอนและคำแนะนำของการจดทะเบียน
การจัดเตรียมเอกสาร (จดใหม่)
การจดประเภทเพิ่มเติม/เลื่อนชั้น
ขั้นตอนของการจดทะเบียน
แบบฟอร์ม เพื่อขอยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง หลักเกณฑ์ฯใหม่ปี 2557
ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน
ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(Upload) และ พิมพ์เอกสารบันทึกข้อความ
ตรวจสอบสถานะการยื่นเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ไม่มีสิทธิ์เสนอราคา เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการเสนอราคาฯ มี 10 ข้อ
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2549
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2555
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2556
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2557
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2550
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2551
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2552
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2553
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2554
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2558
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2559
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา ปี 2560
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา ปี 2561
-----
ระบบประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น
โปรแกรมประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น (สามารถทำได้ด้วยตนเอง)
ประกาศกรมทางหลวงเรื่องงานจดทะเบียน
ประกาศกรมทางหลวงเรื่องงานจดทะเบียน ปี 2558
ประกาศกรมทางหลวงเรื่องงานจดทะเบียน ปี 2557
ประกาศกรมทางหลวงเรื่องงานจดทะเบียน ปี 2559
ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิในการจ้างงานก่อสร้างทาง (ปี๒๕๕๕)
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง (พ.ศ.๒๕๕๔)
เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง (พ.ศ.๒๕๕๔)
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานก่อสร้างชั้นพิเศษ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานก่อสร้างสะพาน
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานบำรุงทาง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2554
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2555
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2556
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2557
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2558
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2559
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี 2562
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2560
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบเครื่องจักร Pavement In-place Recycling
รายชื่อผู้รับเหมาประเภทต่างๆ