หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
ประเภทของงานก่อสร้างและบำรุงทาง
ประเภทงานก่อสร้างชั้นพิเศษ
ประเภทงานก่อสร้างทาง
ประเภทงานบำรุงทาง
ประเภทงานก่อสร้างสะพาน
หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา
หลักเกณฑ์ใหม่ปี 2559
ขั้นตอนและคำแนะนำของการจดทะเบียน
การจัดเตรียมเอกสาร (จดใหม่)
การจดประเภทเพิ่มเติม/เลื่อนชั้น
ขั้นตอนของการจดทะเบียน
แบบฟอร์ม เพื่อขอยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง หลักเกณฑ์ฯใหม่ปี 2557
ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน
ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(Upload) และ พิมพ์เอกสารบันทึกข้อความ
ตรวจสอบสถานะการยื่นเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ไม่มีสิทธิ์เสนอราคา เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการเสนอราคาฯ มี 10 ข้อ
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2549
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2555
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2556
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2557
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2550
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2551
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2552
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2553
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2554
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2558
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา 2559
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา ปี 2560
-----
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา ปี 2561
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา ปี 2562
ระบบประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น
โปรแกรมประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น (สามารถทำได้ด้วยตนเอง)
ประกาศกรมทางหลวงเรื่องงานจดทะเบียน
ประกาศกรมทางหลวงเรื่องงานจดทะเบียน ปี 2558
ประกาศกรมทางหลวงเรื่องงานจดทะเบียน ปี 2557
ประกาศกรมทางหลวงเรื่องงานจดทะเบียน ปี 2559
ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิในการจ้างงานก่อสร้างทาง (ปี๒๕๕๕)
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง (พ.ศ.๒๕๕๔)
เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง (พ.ศ.๒๕๕๔)
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานก่อสร้างชั้นพิเศษ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานก่อสร้างสะพาน
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานบำรุงทาง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2554
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2555
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2556
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2557
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี 2562
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2559
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2558
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี 2561
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี2560
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบเครื่องจักร Pavement In-place Recycling
รายชื่อผู้รับเหมาประเภทต่างๆ