หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก  กลุ่มประเมินผล
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มประเมินผล
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
งานที่กำลังดำเนินการ
การประเมินผลงานก่อสร้าง ประจำปี2558
การประเมินผลงานบำรุงทาง ประจำปี2558
การประเมินผลงานก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี) ประจำปี2558
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ประจำปี2558
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำปี2558
ผลงานที่ผ่านมา
การประเมินผลงานก่อสร้าง (ระหว่างก่อสร้าง)
การประเมินผลงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
การประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย
คู่มือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินคุณภาพผลงานด้านสำรวจและออกแบบ
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินคุณภาพผลงานด้านก่อสร้าง
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินคุณภาพผลงานด้านอำนวยความปลอดภัย
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินคุณภาพผลงานด้านบำรุงทาง
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินคุณภาพผลงานด้านวิเคราะห์และตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินคุณภาพผลงานด้านวางแผน
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม ปัญหาของการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย