หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก > ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฏหมาย

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฏหมาย  (Legal Disclaimer)

สำนักมาตรฐานและประเมินผล เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ www.hwstd.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผู้รับจ้าง มาตรฐานและข้อกำหนด ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ของกรมทางหลวงต่อสาธารณะ

ข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการนั้นๆ ที่ได้เป็นผู้เสนอข้อมูล ข่าวสารซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้

ข้อความที่เป็นเอกสารต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์หากมีการสะกดผิด หรือมีการตกหล่นไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นเหตุทางกฎหมายได้  และไม่สามารถใช้เป็นเหตุอ้างในข้อพิพาทต่างๆ ทางกฎหมายได้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และผู้ไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการประกวดราคางานก่อสร้างและ/หรือ งานบำรุงทางของกรมทางหลวง เท่านั้น

ลิขสิทธิ์  (Copyrights)
บทความ รูปภาพ สัญลักษณ์ โปรแกรม ที่ได้แสดงการอ้างอิงลิขสิทธิ์เจ้าของที่ได้ปรากฏนั้น ไม่สามารถทำซ้ำได้