หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก > FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
   
ในการขอจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง มีกำหนดระยะเวลาปิดรับคำขอจดทะเบียนหรือไม่
กรณีขอจดทะเบียนใหม่ หรือขอเลื่อนชั้น ไม่มีกำหนดระยะเวลาปิดรับคำขอจดทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ หรือ เลื่อนชั้นได้ตลอดเวลา เว้นแต่กรณีที่เป็นคำขอต่อทะเบียน ผู้ประสงค์ขอต่อทะเบียนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อกรมทางหลวงมีประกาศให้ผู้รับเหมาเข้ามาต่อทะเบียนภายใจระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ในกรณีที่ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ สามารถขอยื่นเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมได้หรือไม่
สามารถขอยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ

ในการยื่นขอจดทะเบียนงานก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างสะพาน ควรจะจัดเอกสาร หลักฐาน ทั้ง 2 ชุด ตามประเภทงานหรือไม่
ควรจัดเอกสารเพียงชุดเดียวตามประเภทของเอกสาร หลักฐานโดยยึดหลักตามความต้องการของหลักเกณฑ์ฯ ซึ่งใช้เอกสาร หลักฐานตามประเภทงานที่ประสงค์จะจดทะเบียน และชั้นที่ต้องการจดทะเบียนสูงสุดเป็นเกณฑ์ เช่น หลักฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล เครดิตแบงค์ ใช้วงเงินสูงสุดเพียงใบเดียวจำนวนบุคลากรประจำ ก็ใช้จำนวนสูงสุด ตามประเภทงาน และชั้นที่ขอจดฯ เป็นต้น

ในการยื่นขอจดทะเบียนทั้งงานก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างสะพาน เครื่องจักรที่เป็นประเภทเดียวกัน ต้องยื่นเอกสาร หลักฐาน ทั้ง 2 ชุดตามประเภทงานที่ขอจดทั้งงานก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างสะพาน หรือไม่ อย่างไร
ควรจัดเอกสารเพียงชุดเดียว โดยยึดจำนวนที่มากที่สุดตามประเภทงาน และชั้นที่ขอจดทะเบียนเป็นเกณฑ์
   

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
โทร. 0-2354-0414, 0-2354-1069, 0-2354-1057 โทรสาร 0-2354-6744 ในวันและเวลาราชการ