กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง ปี 2562
    25 ธันวาคม 2562

วันที่
เรื่อง
หมายเหตุ

26 ธ.ค. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
25 ธ.ค. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง (ไม่มีสิทธิเสนอราคาเกิน3ปี)
16 ธ.ค. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง (ไม่มีสิทธิเสนอราคาเกิน2ปี)
29 พ.ย. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง

21 พ.ย. 62

แก้ไขรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางรายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง (ไม่มีสิทธิเสนอราคาเกิน2ปี)8 พ.ย. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง


รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
7 พ.ย. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง27 ก.ย. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทางรายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง 


รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง (ไม่มีสิทธิเสนอราคาเกิน2ปี)รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง (ผู้ทิ้งงาน)

25 ก.ย. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง

12 ก.ย. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง4 ก.ย. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง

26 ก.ค. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง 


รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
15 ก.ค. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง แปรสภาพนิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง


รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง

17 มิ.ย. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง


รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง5 มิ.ย. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง

15 พ.ค. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง
29 เม.ย. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง
3 เม.ย. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง


รายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง


รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง7 มี.ค. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทางรายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง
11 ก.พ. 62

รายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวงรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง28 ม.ค. 62

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางรายชื่อผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทางรายชื่อผู้รับเหมาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้รับเหมาของกรมทางหลวง


แปรสภาพนิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและบำรุงทาง