หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเบื้องต้น ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน กระดานถามตอบ คำถามพบบ่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน ?
     
 
ศูนย์รวมองค์ความรู้กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน้าแรก > เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

วิสัยทัศน์

 "สฐ. เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานด้านวิศวกรรมงานทางให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวง"

วัตถุประสงค์
  1. พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดวิศวกรรมงานทางให้เป็นระบบ
  2. พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดผู้รับจ้างให้มีศักยภาพ
  3. สร้างระบบประเมินผลวิศวกรรมงานทางให้มีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมงานทางของกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น